เกี่ยวกับเอกโอชา

สวนอาหารเอกโอชาบริหารงานโดยคุณศักดิ์ชัย ศิวิลัยกุล และ คุณสุพิน ขัติยะราช
มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยอาหารที่สด สะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ในบรรยากาศที่อบอุ่น และราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ประวัติเอกโอชา

สวนอาหารเอกโอชา แรกเริ่มเป็นเพียงร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นชามละ 5 บาท ตั้งขายอยู่บนถนนพหลโยธิน (บริเวณไนท์บาซ่าร์ในปัจจุบัน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้ขยายมาเป็นตึกแถว 1 คูหา ภายใต้ชื่อ "เอกโอชา" เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย มีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่อยมา กระทั่งในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2533 จากร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟได้กลายมาเป็นสวนอาหารบนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน โดยใช้ชื่อ "สวนอาหารเอกโอชา" ให้บริการลูกค้ามาจนถึงปัจจุบัน ด้วยพื้นที่กว่า 10 ไร่

บริการของเอกโอชา

  • อาหารทะเล ไทย จีน พื้นเมือง
  • สวนอาหารขนาด 350 ท่าน
  • ห้องจัดเลี้ยงขนาด 100 ถึง 900 ท่าน
  • งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานสัมมนา กรุ๊ปทัวร์
  • งานเลี้ยงนอกสถานที่
  • โต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์ ขันโตก