เอกโอชาสตาร์ฮอลล์

เอกโอชาสตาร์ฮอลล์ ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ รองรับลูกค้าได้ตั้งแต่ 200 ถึง 800 ท่าน รองได้การจัดประชุมสัมมนาได้กว่า 1,500 ท่าน บริการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ งานมงคลสมรส กรุ๊ปทัวร์ ในรูปแบบโต๊ะจีน บุ๊ฟเฟ่ และขันโตก ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการ และระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัย

  • งานเลี้ยงสังสรรค์ งานมงคลสมรส กรุ๊ปทัวร์
  • โต๊ะจีน บุ๊ฟเฟ่ ขันโตก
  • จำนวนโต๊ะ 110 โต๊ะ (880 ท่าน)
  • ประชุมสัมมนา 1,500 ท่าน
  • ระบบแสง สี เสียง
  • จอโปรเจคเตอร์ 3 จอ (200 นิ้ว 1 จอ, 150 นิ้ว 2 จอ)
  • ห้องน้ำสะอาด 30 ห้อง